Dla kogo?

Interwencja kryzysowa, to forma pomocy psychologicznej; polegająca na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. To także błyskawiczna pomoc dla osób, które doświadczyły zdarzenia, powodującego cierpienie emocjonalne i psychiczne. Kryzys może odnosić się do każdej sytuacji, w której osoba doświadczyła nagłej straty lub zdolności skutecznego rozwiązywania problemów i umiejętności radzenia sobie. Jej celem jest rozwiązanie problemu powodującego kryzys, nauczenie lepszego sposobu radzenia sobie z innymi kryzysami, których może pacjent doświadczyć w przyszłości.

Kryzys jest częścią naszego życia i dotyczy nas wszystkich. Sytuacje kryzysowe wywołują w nas postawy obronne, często rezygnację, zamiast poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych.

Czas trwania

Kryzys rozwiązywany jest zwykle w ciągu około pięciu tygodni. Pacjent uzyskuje pomoc w ciągu 24 godzin od zgłoszenia się po pomoc, a interwencja dotyczy rozwiązania tego problemu, który spowodował kryzys.

Koszty

  • 60 min – 150 zł
  • 90 min – 190 zł
  • powyżej 90 min – dopłata 50 zł za każde 30 min