Fundacja

O FUNDACJI

Fundacja F43 działa na rzecz osób dotkniętych problemem silnego stresu, stresu traumatycznego oraz zagrożonych wypaleniem zawodowym.

Prowadzimy działania uświadamiające w obszarze stresu, a także prewencyjne i terapeutyczne, skierowane do różnych grup zawodowych i społecznych.

Zrealizowane projekty