Pierwsza pomoc psychologiczna

Katastrofy, zarówno naturalne, jak i te spowodowane przez człowieka, mogą zdarzyć się bez względu na porę. Czasami jesteśmy ostrzeżeni, czasami nie, ale w każdym wypadku skutki takich wydarzeń mogą trwać przez całe życie. Choć w późnych latach siedemdziesiątych, zaczęto rozpoznawać zaburzenie stresu pourazowego, zarówno lekarze, jak i osoby które przeżyły traumy, przyznawały, że pomoc psychologiczna jest tak samo ważna jak medyczna.

Psychologie zgodnie twierdzą, że wczesna interwencja może zapobiec poważniejszym skutkom obciążenia ogromnym stresem w przyszłości. Ci sami psychologowie i interwenci kryzysowi przyznają, że większość ludzi jest wystarczająco silna, zwłaszcza, gdy otrzymają wsparcie bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu, aby wrócić do równowagi psychicznej, bez specjalistycznej terapii, czy leczenia psychiatrycznego. Dlatego Pierwsza Pomoc Psychologiczna zyskuje coraz większą popularność w coraz większej ilości krajów, jako najskuteczniejsza metoda pomocy dla ofiar wszelkiego rodzaju katastrof, przemocy i innych wydarzeń traumatycznych. Wsparcie psychiczne otrzymane w pierwszych godzinach po zdarzeniu jest kluczem do zdrowia psychicznego w przyszłości.

Ważnym jest jednak wiedzieć, czym pierwsza pomoc psychologiczna nie jest. Przede wszystkim pierwsza pomoc psychologiczna to nie jest debriefing, czyli dyskusja o traumatycznym zdarzeniu. Nie służy też diagnozie stanu psychicznego ofiary i nie jest poradnictwem. Nie jest także terapią.

Czym zatem jest pierwsza pomoc psychologiczna? To opiekuńcze i współczujące zachowania, które są odpowiedzią na potrzeby emocjonalne ludzi będących w kryzysie. Jej celem jest budowanie zdolności ludzi do odzyskiwania równowagi psychicznej m.in. poprzez zidentyfikowanie ich mocnych stron. Według badań, przekonanie osoby o jej zdolności do radzenia sobie jest jednym z istotniejszych czynników pomagających stanąć na „psychiczne nogi”.

Chcesz umieć skutecznie i bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy psychologicznej?
21-22 maja | Warszawa
Prowadzi: mgr Katarzyna Podleska
SPRAWDŹ PROGRAM

 

Szkolenie pierwsza pomoc psychologiczna

Leave A Comment