Pierwsza pomoc psychologiczna

Pierwsza pomoc psychologiczna
Zapisz się

Koszt uczestnictwa

390 zł brutto

Termin szkolenia

28-29 listopada 2017 r.

Miejsce szkolenia

Organizator szkolenia

Fundacja F43 retina

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Certyfikowane szkolenie z udzielania pierwszej pomocy psychologicznej osobom po przejściach traumatycznych i przeżywającym kryzys, zawierające elementy interwencji kryzysowej.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin

Liczba uczestników

maksymalnie 16 osób

Przerwy kawowe

Tak

Certyfikat

Tak

Ochrona zdrowia to nie tylko opieka nad zdrowiem fizycznym, ale także nad ludzką psychiką. Większość osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, będzie cierpiało na dolegliwości związane ze zdrowiem psychicznym. Na jedną fizyczną ranę, przypadają 4 do 5 ran psychicznych. Z powodu dużej skali występowania, zagrożenia przekraczają ludzkie zasoby psychiczne.

Pierwsza pomoc psychologiczna – opieka dla osób, które przeżywają kryzys w następstwie krótkoterminowych wydarzeń traumatycznych – to zestaw umiejętności, które powinni posiadać wszyscy pracownicy służby zdrowia publicznego, ale także osoby niosące pomoc innym w sytuacji zagrożeń zdrowia i życia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, pracującymi z ludźmi, którzy przeżyli ekstremalny stres: ratownicy medyczni, psychologowie, opieka medyczna, zespoły reagowania kryzysowego, organizacje religijne, organizacje pomocowe oraz dla wszystkich, którzy czują potrzebę posiadania kompetencji w udzielaniu pierwszej pomocy dla osoby będącej w kryzysie psychologicznym.

Program szkolenia

 1. Empatia – czym jest i jak się jej nauczyć.
 2. Dobra komunikacja
  • czym jest komunikacja i jak powinna wyglądać;
  • bariery komunikacyjne;
  • uważna komunikacja;
  • komunikacja przez telefon (jak odbierać, jak rozmawiać, czego unikać).
 3. Samobójstwa – sygnały ostrzegawcze, jak zapobiegać, jak pomóc.
 4. Rozumieć Pierwszą Pomoc Psychologiczną
  • co to jest kryzys i jak go rozpoznać;
  • jak wydarzenia traumatyczne wpływają na ludzi;
  • co to jest Pierwsza Pomoc Psychologiczna;
  • pierwsza Pomoc Psychologiczna – kto, kiedy i gdzie;
 5. Jak pomagać odpowiedzialnie?
  • poszanowanie praw, godności i bezpieczeństwa;
  • dostosowywanie pomocy do warunków kulturowych;
  • inne środki reagowania kryzysowego;
 6. Udzielanie Pierwszej Pomocy Psychologicznej
  • rozpoznanie sytuacji;
  • zasady działania PPP;
  • jak zakończyć pomoc;
  • kto potrzebuje specjalnej opieki.
 7. Wsparcie dla osób pomagających.
  • gotowość do działania;
  • zarządzanie stresem;
  • odpoczynek.
 8. Ćwiczenia – czego się nauczyłaś/łeś.

Prowadząca szkolenie

Katarzyna Podleska

mgr Katarzyna Podleska

Psycholog, psychotraumatolog, specjalistka w zakresie terapii i prewencji stresu, dyplomowany diagnosta, mediator i trener z międzynarodowym doświadczeniem.
Od 2006 prowadzi własną praktykę psychologiczną i terapeutyczną.
Jest współtwórcą i prezesem Fundacji F43, która zajmuje się budowaniem
świadomości stresu traumatycznego, a także terapią i prewencją stresu.
Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu interwencji kryzysowej, zarządzania stresem, pierwszej pomocy psychologicznej, komunikacji, metod radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Inspiruje do treningu pozytywnych nawyków i dbania o dobre samopoczucie na co dzień.