Trauma a zaburzenia odżywiania

REJESTRACJA
wolnych miejsc

Koszt uczestnictwa

900 zł brutto

800 zł brutto

Termin szkolenia

16-17 lutego 2018 r.
Piątek: 9.00 – 17.30
Sobota: 9.00 – 16.30

Miejsce szkolenia

Centrum Żoliborz
plac Inwalidów 10, Warszawa

Organizatorzy szkolenia

Fundacja F43 retina

TRAUMA A ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Po raz pierwszy w Polsce otwarte certyfikowane szkolenie dr Frederike Jacob, międzynarodowej specjalistki w zakresie terapii zaburzeń odżywiania.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin

Liczba uczestników

40 osób

Przerwy kawowe

Tak

Certyfikat

Tak

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski

U osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, zwłaszcza interpersonalne, takie jak przemoc seksualna w wieku dziecięcym, nadużycia seksualne, czy przemoc fizyczna, mogą rozwinąć się zaburzenia odżywiania, jako środek radzenia sobie z traumą i z objawami PTSD.

Badania pokazują, że przeżyta trauma może objawiać się poprzez zaburzenia odżywiania w celu:

  • tłumienia bolesnych emocji;
  • odzyskania poczucia kontroli, zwłaszcza w ciele;
  • radzenia sobie z nawracającymi wspomnieniami.

Zaburzenia odżywiania i trauma mogą być powiązane z rzeczywistym lub postrzeganym zagrożeniem fizycznym lub emocjonalnym.

PTSD – zaburzenie stresu pourazowego to obecność objawów, które pojawiły się po przeżyciu traumatycznego wydarzenia, negatywnie wpływają na codzienne życie pacjenta i utrzymują się.

Ponieważ zaburzenia odżywiania mogą rozwinąć się jako metoda radzenia sobie z przeżytą tragedią, istotnym jest, aby obydwa zaburzenia były poddawane terapii jednocześnie. Aby terapia była skuteczna, powinna być prowadzona przez doświadczonych specjalistów.

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów, a także wszystkich zajmujących się terapią zaburzeń odżywiania.

Program szkolenia

  • Związek pomiędzy przeżytą traumą a zaburzeniami odżywiania.
  • Rodzaje zaburzeń odżywiania oraz oraz sposoby ich diagnozowania.
  • Jakie zaburzenia odżywiania mogą się rozwinąć w wyniku przeżytego doświadczenia traumatycznego.
  • Które doświadczenia traumatyczne mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania.
  • Terapia zaburzeń odżywiania będących następstwem traumy.
  • Wpływ zaburzeń odżywiania na mózg oraz relacje pomiędzy jelitami i mózgiem.

Prowadząca szkolenie

dr Frederike Jacob

Psycholog, psychoterapeuta, superwizorka, specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania.

Urodzona i wychowana w Holandii. W roku 1979 dr Frederike przeprowadziła się do Anglii, gdzie w 1983 r. została wykwalifikowaną pielęgniarką. Od początku lat dziewięćdziesiątych była zaangażowana w pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania. W 2000 r. uzyskała tytuł magistra. Posiada szerokie specjalistyczne doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w Community Health Disorder Community Service, początkowo jako wolontariusz, a następnie prowadząc prywatną praktykę i pracując na oddziale z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania.

Dr Jacob prowadzi grupy wsparcia, pracuje z parami, prowadzi terapię indywidualną a także superwizje dla personelu szpitala. Jest terapeutą krótkoterminowym, prowadzi także terapię w podejściu EMDR dla klientów z zaburzeniem stresu pourazowego. Jest międzynarodowym wykładowcą z zakresu podejścia terapii krótkoterminowej i EMDR w pracy z ludźmi z zaburzeniami odżywiania.