Wesprzyj

Każda przekazana Fundacji F43 kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych projektów i przyczyni się do budowania świadomości w zakresie psychotraumatologii i stresu pourazowego oraz pomocy osobom z PTSD.

W ramach współpracy z biznesem pomagamy firmom w budowaniu programów CSR, a także chętnie przyjmiemy pomoc w ramach już istniejącej strategii, np. poprzez:

  • zaangażowanie pracowników w payrolling
  • wolontariat biznesowy
  • sponsoring wybranych projektów
  • darowiznę finansową bądź rzeczową
  • pomoc w promocji naszych projektów
  • ofertę nieodpłatnych usług

Jeśli Twoja firma chciałaby zaangażować się w jakimkolwiek stopniu, skontaktuj się z nami.